Математика. 3-сынып оқушыларына арналған оқулық

Оқулық авторлары
Ә.Б. Ақпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Мыңжасарова, Т.В. Лихобабенко
Тапсырмалар жинағының авторлары
Ә.Б. Ақпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Мыңжасарова
Баспа
Алматыкітап
немесе Есеп жазбасын жасау
немесе Есеп жазбасын жасау
 • Оқу жиынтығында 169 параграф, оқытушыға арналған тапсырмалар жинағында 1092 тапсырма.
 • Оқулық авторлары
  Ә.Б. Ақпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Мыңжасарова, Т.В. Лихобабенко
 • Тапсырмалар жинағының авторлары
  Ә.Б. Ақпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Мыңжасарова
 • Пән
  Математика
 • Сынып
  3.
 • Баспа
  Алматыкітап
 • Пакетке кіреді
 • немесе Есеп жазбасын жасау

1. 1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту

Нөмірі
Параграф
1.1. 1. 1000 көлеміндегі сандар
1.2. 2. Разрядтық қосылғыштардың қосындысы
Тегін танысу үшін!
1.3. 3. Үш таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту (1)
1.4. 4. Үш таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту (2)
1.5. 5. Үш таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту (3)
1.6. 6. 1 000 000-ға дейін мыңдықтармен санау
1.7. 7. 1 000 000-ға дейін мыңдықтармен санау. Сандар тізбегі
1.8. 8. Көптаңбалы сандардың моделі. Сандар тізбегі
1.9. 9. Үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері (1)
1.10. 10. Үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері (2)
1.11. 11. Үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері (3)
1.12. 12. Үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі (4)
1.13. 13. Өткенді бекіту
1.14. 14. Қорытындылау
1.15. 15. Өзіңді тексер!

2. Көбейту және бөлу

Нөмірі
Параграф
2.1. 16. Көбейту және бөлу амалдарын орындаудағы 1 cанының қасиеті
2.2. 17. Көбейту және бөлу амалдарын орындау кезіндегі 0-дің қасиеті. Санды 0-ге бөлуге болмайтыны
2.3. 18. 0 және 1 санымен амалдар орындау. Жақшалы өрнектердің мәнін табу
2.4. 19. Есепті модельдеу (1)
2.5. 20. Есепті модельдеу (2)
2.6. 21. Аудан. Ауданның өлшем бірліктері (1)
2.7. 22. Аудан. Ауданның өлшем бірліктері (2)
2.8. 23. Аудан. Ауданның өлшем бірліктері (3)
2.9. 24. Шамалар арасындағы тәуелділік
2.10. 25. Екі жиынның бірігуі және қиылысуы (1)
2.11. 26. Екі жиынның бірігуі және қиылысуы (2)
2.12. 27. Мүмкіндіктер тармағы (1)
2.13. 28. Мүмкіндіктер тармағы (2)
2.14. 29. Қорытындылау
2.15. 30. Өзіңді тексер!

3. Кестелік көбейту және бөлу

Нөмірі
Параграф
3.1. 31. 6 санына көбейту және бөлу кестесі. Жанама сұрақтармен берілген есептер
3.2. 32. Формулалар
3.3. 33. 7 санына көбейту және бөлу кестесі
3.4. 34. Өткенді бекіту
3.5. 35. 8, 9 сандарына көбейту және бөлу кестесі
3.6. 36.Көбейту кестесін бекіту. Жанама сұрақтармен берілген есептерді шығару
3.7. 37. Есептер шығару
3.8. 38. Қорытындылау
3.9. 39-40. Өзіңді тексер!

4. Үлес

Нөмірі
Параграф
4.1. 41. Үлес туралы түсінік
4.2. 42. Үлес және бөлшек туралы түсінік
4.3. 43. Бөлшекті оқу, жазу және салыстыру
4.4. 44. Санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу (1)
4.5. 45. Санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу (2)
4.6. 46-сабақ. Санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу (3)
4.7. 47. Санның квадраты
4.8. 48. Санның кубы
4.9. 49. Санның квадраты және кубы
4.10. 50. Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығару (1)
4.11. 51. Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығару (2)
4.12. 52. Өзіңді тексер!

5. Аудан. Шамалар

Нөмірі
Параграф
5.1. 53. Шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері
5.2. 54. Симметриялы және симметриялы емес жазық фигуралар
5.3. 55. Тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын табу
5.4. 56. Тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын табу
5.5. 57. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу
5.6. 58. Фигуралар салу (1)
5.7. 59. Фигуралар салу (2)
5.8. 60. Есептер шығару. Шамаларға амалдар қолдану
5.9. 61.Километр. Миллиметр
5.10. 62. Тонна. Грамм
5.11. 63. Нүктенің координаталары және қозғалыс бағыты
5.12. 64. Есептер шығару
5.13. 65. Өзіңді тексер!

6. Ауызша көбейту және бөлу

Нөмірі
Параграф
6.1. 66. 10-ға, 100-ге көбейту және бөлу
6.2. 67. Толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту және бөлу
6.3. 68. 1 000 көлемінде көбейту және бөлу
6.4. 69. Дөңгелек сандарды ауызша көбейту және бөлу
6.5. 70. Көбейтудің үлестірімділік қасиеті
6.6. 71. Көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Есептер шығару
6.7. 72. 32 · 2, 320 · 2, 32 · 20 түріндегі көбейту тәсілдері (1)
6.8. 73. 32 · 2, 320 · 2, 32 · 20 түріндегі көбейту тәсілдері (2)
6.9. 74. Қосындыны санға бөлу
6.10. 75. 48 : 2, 480 : 2, 480 : 20 түріндегі бөлу тәсілдері
6.11. 76. Көбейту және бөлу тәсілдері (1)
6.12. 77. Көбейту және бөлу тәсілдері (2)
6.13. 78. Көбейту және бөлу тәсілдері (3)
6.14. 79-80. Өзіңді тексер!

7. Кестеден тыс көбейту және бөлу

Нөмірі
Параграф
7.1. 81. Тиімді есептеу
7.2. 82. Тиімді есептеу үшін көбейтудің қасиеттерін пайдалану
7.3. 83. Бір таңбалы санға қалдықпен бөлу (1)
7.4. 84. Бір таңбалы санға қалдықпен бөлу (2)
7.5. 85. 17 · 5, 84 : 4 түріндегі кестеден тыс ауызша көбейту және бөлу
7.6. 86. 96 : 6 түріндегі кестеден тыс ауызша бөлу
7.7. 87. 75 : 15 түріндегі кестеден тыс ауызша бөлу
7.8. 88. Кестеден тыс көбейту және бөлу. Бекіту
7.9. 89. Құрылымы күрделі теңдеулер (1)
7.10. 90. Құрылымы күрделі теңдеулер (2)
7.11. Құрылымы күрделі теңдеулер (3). Бекіту
7.12. Есептеу. Қорытындылау (1)
7.13. Есептеу. Қорытындылау (2)
7.14. Есептеу. Қорытындылау (3)
7.15. Өзіңді тексер!

8. Кеңістіктік фигуралар

Нөмірі
Параграф
8.1. Текше (куб)
8.2. Текше, тікбұрышты параллелепипед (1)
8.3. Текше, тікбұрышты параллелепипед (2)
8.4. Текше, тікбұрышты параллелепипед (3)
8.5. Текше, тікбұрышты параллелепипед (4)
8.6. Өзіңді тексер!

9. Жазбаша көбейту және бөлу (1)

Нөмірі
Параграф
9.1. Екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша көбейту (1)
9.2. Екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша көбейту (2)
9.3. Разрядтан аттамай үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша көбейту (1)
9.4. Разрядтан аттамай үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша көбейту (2)
9.5. Разрядтан аттамай екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу (1)
9.6. Разрядтан аттамай екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу (2)
9.7. Разрядтан аттамай үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу (1)
9.8. Разрядтан аттамай үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу (2)
9.9. Жазбаша түрде қалдықпен бөлу (1)
9.10. Жазбаша түрде қалдықпен бөлу (2)
9.11. Жазбаша түрде қалдықпен бөлу (3)
9.12. Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі (1)
9.13. Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі (2)
9.14. Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі (3)
9.15. Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі (4)
9.16. Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі (1)
9.17. Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі (2)
9.18. Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі (3)
9.19. Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі (4)
9.20. Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Бекіту (5)
9.21. Жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Бекіту (1)
9.22. Жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану (2)
9.23. Жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану (3)
9.24. Жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану (4)
9.25. Жазбаша түрде көбейту және бөлу алгоритмін қолдану (5)
9.26. Жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану (6)
9.27. Қорытындылау
9.28. Өзіңді тексер!

10. Жазбаша көбейту және бөлу (2)

Нөмірі
Параграф
10.1. 131-сабақ. 140 ∙ 2, 280 : 2 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу
10.2. 132-сабақ. Бекіту
10.3. 133-сабақ.102 ∙ 3, 306 : 3 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу
10.4. 134-сабақ. Бекіту
10.5. 135-сабақ. 104 ∙ 4, 416 : 4 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу
10.6. 136-сабақ. Бекіту
10.7. 137-сабақ. 134 ∙ 5, 670 : 5 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу
10.8. 138-сабақ.Бекіту
10.9. 139-сабақ. Өзіңді тексер!

11. Есепті шығару жолдары

Нөмірі
Параграф
11.1. 140-сабақ. Қағаз ақша (1)
11.2. 141-сабақ. Қағаз ақша (2)
11.3. 142-сабақ. Ішкі жиын (1)
11.4. 143-сабақ. Ішкі жиын (2)
11.5. 144-сабақ. Ақиқат немесе жалған пікірлер құру
11.6. 145-сабақ.Бекіту
11.7. 146-сабақ. 2–3 амалмен орындалатын есептер шығару (1)
11.8. 147-сабақ. 2–3 амалмен орындалатын есептер шығару (2)
11.9. 148-сабақ. Есептер шығару (1)
11.10. 149-сабақ. Есептер шығару (2)
11.11. 150-сабақ. Бекіту
11.12. 151-сабақ. Жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығару (1)
11.13. 152-сабақ. Жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығару (2)
11.14. 153-сабақ. Үш амалмен орындалатын есептер шығару (1)
11.15. 154-сабақ. Үш амалмен орындалатын есептер шығару (2)
11.16. 155-сабақ. Есептерді өрнектердің көмегімен шығару
11.17. 156-сабақ. Есептерді теңдеу құру арқылы шығару
11.18. 157-сабақ. Құрама есептер шығару
11.19. 158-сабақ. Бекіту
11.20. 159-сабақ. Өзіңді тексер!

12. Уақыт

Нөмірі
Параграф
12.1. 160-сабақ. Cекунд (1)
12.2. 161-сабақ. Cекунд (2)
12.3. 162-сабақ. Ғасыр
12.4. 163-сабақ. Бекіту
12.5. 164-сабақ. Уақыт өлшем бірліктерін түрлендіру
12.6. 165-сабақ. Уақытты сағатпен анықтау
12.7. 166-сабақ. Бекіту
12.8. 167-сабақ. Қорытындылау (1)
12.9. 168-сабақ. Қорытындылау (2)
12.10. 169-170-сабақ. Өзіңді тексер!
12.11. Қызыға ойнайық!

13. Қосымша

Нөмірі
Параграф
13.1. Түсіндірме сөздік
13.2. Түсіндірме сөздік
немесе Есеп жазбасын жасау
Өтінемін күте тұрыңыз