География. 10-сынып. ЖМБ

Оқулық авторлары
Төлепбергенова С.Қ., Аманжолов А.И., Жылқайдарова А.М.
Тапсырмалар жинағының авторлары
Төлепбергенова С.Қ., Аманжолов А.И., Жылқайдарова А.М., Картбаева К.С.
Баспа
Алматыкітап
немесе Есеп жазбасын жасау
немесе Есеп жазбасын жасау
 • Оқу жиынтығында 82 параграф, оқытушыға арналған тапсырмалар жинағында 32 тапсырма.
 • Оқулық авторлары
  Төлепбергенова С.Қ., Аманжолов А.И., Жылқайдарова А.М.
 • Тапсырмалар жинағының авторлары
  Төлепбергенова С.Қ., Аманжолов А.И., Жылқайдарова А.М., Картбаева К.С.
 • Пән
  География
 • Сынып
  10.
 • Баспа
  Алматыкітап
 • Пакетке кіреді
 • немесе Есеп жазбасын жасау

1. Географиялық зерттеу әдістері

Нөмірі
Параграф
1.1. §1-2. Географиялық мониторинг әдісі
1.2. §3-4. Географиялық мониторинг әдісінің элементтерін қолдану
Тегін танысу үшін!
1.3. §5-6. Салыстырмалы географиялық зерттеу әдісі
1.4. §7-8. Сандық зерттеу әдісі географиялық зерттеулерде қалай қолданылады?
1.5. §9-10. Географиялық сараптама
1.6. §11-12. Шаруашылық әрекеттің қоршаған ортаға әсерін матрицалы бағалау әдісі
1.7. §13-14. Географиялық зерттеулердегі аудандастыру әдісі

2. Картография және геоинформатика

Нөмірі
Параграф
2.1. §15-16. Экономикалық-географиялық зерттеулердегі картографиялық әдістің рөлі
2.2. §17-18. Географиялық деректер базасы
2.3. §19-20. Географиялық деректерді көзбен шолу. Картограмма және картодиаграмма – статистикалық графикті құру тәсілі
2.4. §21-22. Географиялық деректерді көзбен шолу. Ақпараттық-коммуникативті технологияның (АКТ) графикалық редакторында тақырыптық картасызба құрастыру

3. Табиғатты пайдалану және геоэкология

Нөмірі
Параграф
3.1. §23-24. Табиғатты пайдаланудың түрлері
3.2. §25-26. Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін әсерін бағалау
3.3. §27. Табиғатты тиімді пайдалану принциптері
3.4. §28. Табиғатты тиімді пайдалану түрлері бойынша шешімдер әзірлеу
3.5. §29-30. Экологиялық таза өндірістерді жобалау
3.6. §31-32. Географиялық тапсырмаларды шешуде географиялық зерттеу әдістерін және негізгі географиялық ақпарат көздерін қолдану
3.7. §33-34. Геоэкологияның зерттеу пәні және өзектілігі
3.8. §35-36. Геосфераның ластануы
3.9. §37. Геосфераның ластануы
3.10. §38-39. Геоэкологиялық аудандастыру
3.11. §40-41. Геоэкологиядағы антропогендік түрткіжайттар. Антропогендік түрткіжайттардың жіктелуі
3.12. §42-43. Геоэкологиядағы антропогендік түрткіжайттар. Қоршаған ортаға антропогендік түрткіжайттардың әсер етуін азайту жолдары
3.13. §44-45. Тұрақты болашаққа қосатын біздің үлесіміз
3.14. §46-47. Жаһандық экологиялық мәселелердің пайда болу механизмі
3.15. §48. Жаһандық экологиялық мәселе – біздің ортақ мәселеміз
3.16. §49-50. Жаһандық экологиялық мәселелер. Геоэкологиялық процестердегі географиялық заңдылықтардың рөлі
3.17. §51-52. Тұрғылықты елді мекендегі геоэкологиялық процестерді қалыптастырудағы географиялық заңдылықтар
3.18. §53-54. Жаһандық экологиялық мәселелер. Жаһандық экологиялық мәселелерді шешудегі дүниежүзілік тәжірибе
3.19. §55-56. Экологиялық инновациялық технологиялар
3.20. §57-58. Мектептегі және үйдегі инновациялық технологиялар
3.21. §59-60. Қазақстан аумағын геоэкологиялық аудандастыру
3.22. §61. Тұрғылықты жерді геоэкологиялық аудандастыру
3.23. §62. Қазақстанның экологиялық мәселелері. Экологиялық мәселелерді шешу жолдары
3.24. §63-64. Оқушылардың білімін қоғамдық байқау

4. Геоэкономика.

Нөмірі
Параграф
4.1. §65-66. Геоэкономика теориясының негізгі жағдайы
4.2. §67-68. Аймақтағы елдерге экономикалық, геоэкономикалық дамудың әсері
4.3. §69-70. Дүниежүзілік шаруашылық салаларының орналасуы
4.4. §71-72. Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы мен түрлері
4.5. 73-74. Дүниежүзілік шаруашылықтың үлгілері
4.6. §75-76. Дүниежүзінің экономикалық жағынан дамыған елдерінің жіктелуі
4.7. §77. Экономикалық жағынан дамыған елдер
4.8. §78. Қазақстан Республикасының шаруашылық құрылымы
4.9. §79-80. Зерттеудің түрлі әдістерін қолдану
4.10. §81. Картографиялық зерттеу әдістерін қолдану
4.11. §82-83. Microsoft Excel бағдарламасын пайдаланатын географиялық деректер базасын құру
4.12. §84. Ақпаратты коммуникациялық технологияда графикалық реттеу

5. ГЕОСАЯСАТ

Нөмірі
Параграф
5.1. §85. Геосаясаттың мақсаты, міндеттері мен зерттеу пәні
5.2. §86. Геосаясаттың негізгі санаттары
5.3. §87. Геосаясаттың негізгі нысандары мен субъектілері
5.4. §88. Геосаяси ықпал етудің негізгі құралдары
5.5. §89. Дүниежүзілік геосаяси кеңістік
5.6. §90. Геосаясат және географиялық түрткіжайттар
5.7. §91. Мемлекеттің морфологиялық ерекшелігі
5.8. §92-93. Мемлекеттер аумағының морфологиялық ерекшеліктері мен үлгілері
5.9. §94-95. Мемлекеттік шегара
5.10. §96-97. Қазақстан Республикасы мемлекеттік шегарасының қалыптасуы
5.11. §98-99. Түрлі зерттеу әдістерін қолдану
5.12. §100-101. Картографиялық зерттеу әдістерін қолдану
5.13. §102-103. Microsoft Excel программасының көмегімен географиялық деректер базасын құру
5.14. §104-105. Дүниежүзінің геосаяси және геоэкономикалық географиясы

6. ЕЛТАНУ

Нөмірі
Параграф
6.1. §106. Дүниежүзін түрлі белгілері бойынша физикалық- географиялық, тарихи-мәдени, саяси-географиялық және геосаяси аудандарға бөлу
6.2. §107. Тарихи-географиялық аудандастырудың кешенді географиялық үлгісі
6.3. §108. Дүниежүзінің тарихи-географиялық аймағының шығармашылық нысаны, олардың құрамы мен ерекшеліктері, географиялық сипаттамасы
6.4. §109. Дүниежүзінің елдерін салыстыруда қолданылатын көрсеткіштер
6.5. §110-111. Дүниежүзінің елдерін салыстыруда қолданылатын көрсеткіштердің бірін есептеу әдісі
6.6. §112-113. Көрсеткіштердің бірі бойынша дүниежүзі елдерінің рейтингісі
6.7. §114-115. Дүниежүзі елдерінің рейтингісі мен индекстерінің сипаттамасы. Көрсеткіштердің жиынтығы бойынша анықталған дүниежүзі елдерінің рейтингісін графикалық түрде көрсету
6.8. §116-117. Зерттеудің түрлі әдістерін қолдану
6.9. §118-119. Зерттеудің сандық әдістері. Елтану
6.10. §120-121. Картографиялық зерттеу әдістерін қолдану

7. АДАМЗАТТЫҢ ЖАҺАНДЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Нөмірі
Параграф
7.1. §122-123. Жаһандық проблемалардың географиялық аспектілері
7.2. §124-125. Жаһандық проблемалардың себептері мен салдары
7.3. §126-127. Жаһандық проблемалардың жалпыгеографиялық әдістері. Зерттеу әдістерінің түрлері
7.4. §128-129. Жаһандық проблемалардың сандық әдістері
7.5. §130. Жаһандық проблемалардың аумақтық көріністері
7.6. §131. Жаһандық проблемаларды аудандастыру әдістері
7.7. §132-133. Жаһандық проблемалардың картографиялық әдістері
7.8. §134. Жаһандық проблемалардың статистикалық деректерін талдау
7.9. §135-136. Power Point программасы

8. Қосымша

Нөмірі
Параграф
8.1. Түсінік
8.2. Библиографиялық анықтама 
немесе Есеп жазбасын жасау
Өтінемін күте тұрыңыз