География. 11-сынып. ҚГБ

Оқулық авторлары
Мазбаев О.Б., Алиева Л.Н.,Тоқпанов Е.А.,Молбаев Б.Қ.
Тапсырмалар жинағының авторлары
Мазбаев О.Б., Алиева Л.Н.,Тоқпанов Е.А.,Молбаев Б.Қ.
Баспа
Алматыкітап
немесе Есеп жазбасын жасау
немесе Есеп жазбасын жасау
 • Оқу жиынтығында 76 параграф, оқытушыға арналған тапсырмалар жинағында 4 тапсырма.
 • Оқулық авторлары
  Мазбаев О.Б., Алиева Л.Н.,Тоқпанов Е.А.,Молбаев Б.Қ.
 • Тапсырмалар жинағының авторлары
  Мазбаев О.Б., Алиева Л.Н.,Тоқпанов Е.А.,Молбаев Б.Қ.
 • Пән
  География
 • Сынып
  11.
 • Баспа
  Алматыкітап
 • Пакетке кіреді
 • немесе Есеп жазбасын жасау

1. ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

Нөмірі
Параграф
1.1.    Қымбатты оқушылар!
1.2. § 1. Географиялық сараптама
1.3. § 2. Сараптамалық бағалау әдістері
1.4. § 3. Сараптамалық бағалау әдістерінің негізгі топтары
Тегін танысу үшін!
1.5. § 4-5. Геожүйелерді географиялық модельдеу
1.6. § 6-7. Географиялық-экологиялық аудандастыру әдістері
1.7. 1-сарамандық жұмыс. Қазақстанның геоэкологиялық аудандастыру картасызбасын талдау негізінде өздерің тұратын өңір аумағын геоэкологиялық бағалау
1.8. Тест

2. Картография және геоинформатика

Нөмірі
Параграф
2.1. § 8. Электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану
2.2. § 9-10. CorelDRAW графикалық редакторының көмегімен векторлық тақырыптық карталарды құрастыру
2.3. 2-сарамандық жұмыс. CorelDRAW графикалық редакторымен Қазақстанның мұнай және газ өнеркәсібінің картасызбасын құру
2.4. § 11-12. Геоақпараттық әдістер және геоақпараттық жүйелер (ГАЖ ) технологиясы
2.5. 3-сарамандық жұмыс. Қазақстанның электронды туристік картасын пайдаланып, танымдық туристік нысандармен танысу
2.6. § 13-14. Географиялық деректер базасын жасау үшін Microsoft Access-ті қолдану
2.7. 4-сарамандық жұмыс. Қазақстанның мұнай және газ кен орындары деректер базасын құру
2.8. § 15-16. Microsoft Paint графикалық редакторымен растрлық тақырыптық карталарды құрастыру
2.9. Тест

3. Табиғатты пайдалану және геоэкология

Нөмірі
Параграф
3.1. § 17. Шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдаланудың реттеу тетіктері
3.2. § 18. Табиғатты пайдаланудың заңнамада белгіленген түрлері
3.3. § 19. Табиғатты қорғау шаралары
3.4. § 20. Жеке тұлғаның табиғатты қорғаудағы рөлі
3.5. § 21. Экологиялық жобаларды сараптау
3.6. § 22-24. Жобаларды экологиялық-географиялық сараптау
3.7. 5-сарамандық жұмыс. Заманауи экологиялық проблемалар
3.8. § 25-26. Қоршаған ортаға антропогендік әсерлер
3.9. § 27-28. Адам әрекеті салдарынан ауа мен судың ластануы
3.10. § 29-30. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерінің мониторингі
3.11. § 31-32. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерісінің қашықтықтан әуе-ғарыштық мониторингі
3.12. § 33-34. Қоршаған орта сапасы-ның экологиялық көрсеткіштері
3.13. § 35-36. Қоршаған орта сапасын бақылау әдістері мен құралдары
3.14. § 37-38. Қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері
3.15. § 39-40. Қоршаған ортаның адам денсаулығына әсерінің салдары
3.16. § 41-42. Алматы агломерациясы бойынша қоршаған ортаның сапасы
3.17. § 43-44. Дүниежүзі елдерін қоршаған орта сапасына қарай бағалау
3.18. 6-сарамандық жұмыс. Microsoft Excel бағдарламасымен қоршаған орта сапасының рейтингілік көрсеткіштері әртүрлі елдердің моделін (Қазақстан және Ресей мысалында) құру
3.19. § 45-48. Өндірістік ауаның ластануын графикалық модельдеу

4. Геоэкономика

Нөмірі
Параграф
4.1. § 49-50. Қазақстан Республикасы экономикасының салалық және аумақтық құрылымы
4.2. § 51-52. Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуының негізі
4.3. § 53-54. Қазақстанның аймақтарын жіктеу
4.4. § 55-56. Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуын сәйкестендіру
4.5. § 57-58. Қазақстанның экономикалық даму әлеуеті
4.6. § 59-60. Қазақстан аймақтарының дамуына әсер ететін экономикалық кедергілер
4.7. 7-сарамандық жұмыс. Геоэкономикалық жағдай және Қазақстан Республикасы аймақтарының әлеуеті
4.8. § 61. Қазақстан аймақтарының экономикасын одан әрі дамыту үшін кедергілерді болашақта жоюға арналған шешімдер
4.9. § 62. Моноқалалар – Қазақстанның аймақтарын дамытудың кілті
4.10. § 63. Қазақстанда «жасыл экономиканың» қалыптасуы мен дамуы
4.11. § 64-65. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін математикалық-географиялық модельдеу
4.12. 8-сарамандық жұмыс Microsoft Excel бағдарламасымен аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының графикалық моделін құру

5. Геосаясат

Нөмірі
Параграф
5.1. § 66-67. Ағымдағы геосаяси мүдделер мен басымдықтар
5.2. § 68-69. Қазақстанның геосаяси жағдайы және басқа мемлекеттермен қарым-қатынасы
5.3. 9-сарамандық жұмыс. CorelDRAW графикалық редакторы арқылы Қазақстанның көршілес елдермен көліктік-логистикалық өзара әрекеттесуінің геосаяси картасын құру
5.4. § 70-71. Қазақстанның геосаяси ұстанымы және қауіпсіздік шаралары
5.5. § 72-73. Қазіргі дүниежүзіндегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Қазақстанның халықаралық ұйымдарға қатысуы
5.6. 10-сарамандық жұмыс. "Қазақстан мен Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері интеграциялық процесте" тақырыбында дерекқор құру
5.7. § 74-75. Жаһандық геосаясатқа ықпал етуші түрткіжайттар. Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін түрткіжайттар
5.8. 11-сарамандық жұмыс. Қазақстанның геосаяси позициясы. SWOT-талдау
5.9. § 76-78. Мемлекеттердің геосаяси перспективалары және олардың дүниежүзілік экономикаға әсері

6. Елтану.

Нөмірі
Параграф
6.1. § 79-80. Дүниежүзі аймақтары картасындағы Қазақстанның орны
6.2. § 81-82. Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны
6.3. § 83-84. Қазақстанның даму деңгейін жоғарылату жөніндегі идеялар
6.4. § 85-86. Қолданбалы ақпарат субъектілері мен тұтынушылары
6.5. § 87-90. Дүниежүзі елдерінің кешенді елтанушылық сипаттамалары
6.6. 12-сарамандық жұмыс. Microsoft Paint графикалық редакторында Адам дамуының индексі бойынша дүниежүзілік карта және геогра-фиялық деректер базасын жасау
6.7. 13-сарамандық жұмыс. Microsoft Excel бағдарламасында түрлі елдердің Адам даму индексінің графикалық моделін құру
6.8. Тестілер

7. Адамзаттың жаһандық проблемалары

Нөмірі
Параграф
7.1. § 91-92. Жаһандық проблемаларды шешу жолдары, дүниежүзілік тәжірибе
7.2. § 93-94. Қазақстанның аумағында көрініс тапқан жаһандық проблемалар, олардың алдын алу
7.3. § 95-96. Қазақстан климатының жаһандық жылынудың әсерінен өзгеруі
7.4. § 97-98. Адамзаттың жаһандық проблемаларын модельдеу
7.5. § 99-102. Адамзаттың жаһандық проблемаларын болжау және жобалау
7.6. 14-сарамандық жұмыс. CorelDRAW графикалық редакторында мұхиттардың мұнаймен ластануын салыстыру (Microsoft Paint)
7.7. Тесттер

8. Қосымша

Нөмірі
Параграф
8.1. ҚОСЫМША
8.2. ГЛОССАРИЙ
8.3. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
8.4. ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
немесе Есеп жазбасын жасау
Өтінемін күте тұрыңыз