География. 11-сынып. ЖМБ

Оқулық авторлары
С. Қ. Төлепбекова, Г. Т. Жапанова, С. А. Былинская, Г. Н. Чистякова, З.С. Шүленбаева
Тапсырмалар жинағының авторлары
С. Қ. Төлепбекова, Г. Т. Жапанова, С. А. Былинская, Г. Н. Чистякова, З.С. Шүленбаева
Баспа
Алматыкітап
немесе Есеп жазбасын жасау
немесе Есеп жазбасын жасау
 • Оқу жиынтығында 83 параграф, оқытушыға арналған тапсырмалар жинағында 4 тапсырма.
 • Оқулық авторлары
  С. Қ. Төлепбекова, Г. Т. Жапанова, С. А. Былинская, Г. Н. Чистякова, З.С. Шүленбаева
 • Тапсырмалар жинағының авторлары
  С. Қ. Төлепбекова, Г. Т. Жапанова, С. А. Былинская, Г. Н. Чистякова, З.С. Шүленбаева
 • Пән
  География
 • Сынып
  11.
 • Баспа
  Алматыкітап
 • Пакетке кіреді
 • немесе Есеп жазбасын жасау

1. Географиялық зерттеу әдістері

Нөмірі
Параграф
1.1. Алғы сөз
Тегін танысу үшін!
1.2. § 1-2. Географиялық сараптама элементтері және оларды қолдану
1.3. § 3. Климаттың өзгеруі мысалында жаһандық процестерді сараптау
1.4. § 4-5. Сараптамалық бағалау әдістері, оларды қолдану
1.5. § 6-7. Қоршаған орта жай-күйінің ықтимал өзгерістерін бағалау
1.6. § 8. Әсер ету шамасы мен маңызын бағалау. Қоршаған ортаға әсер ету көздері мен ықтимал түрлерін анықтау 
1.7. § 9. Модельдеу әдісі және оның географияда қолданылуы
1.8. § 10-11. Өндіріс пен нарықты аумақтық ұйымдастыруды модельдеу
1.9. 12. Географияда аудандастыру әдістерін қолдану

2. Картография және геоинформатика

Нөмірі
Параграф
2.1. § 13-14. Географиядағы электрондық картографиялық ресурстар және оларды пайдалану
2.2. § 15. Электрондық картографиялық ресурстармен жұмыс істеудің негізгі тәсілдері
2.3. § 16-17. Қашықтықтан зондылау әдістері
2.4. § 18-19. Геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологиялардың ерекшеліктері, олардың басқа ғылымдармен және өндіріс салаларымен байланысы
2.5. § 20-21. Компьютерлік программаларды қолданып географиялық деректер базасын құру
2.6. § 22. Microsoft Word компьютерлік программасын қолданып, елтану бойынша географиялық деректер базасын құру
2.7. § 23-24. Компьютерлік программалардың көмегімен тақырыптық картасызба құру
2.8. § 25-26. Табиғатты пайдалануды басқару ерекшеліктері
2.9. § 27-28 Табиғатты қорғау қызметінің экономикалық тиімділігі
2.10. § 29-30 Тұлғаның табиғатты пайдаланудағы рөлі және оның «экологиялық ізі»
2.11. § 31-32. Табиғатты қорғауға бағытталған тұлғаның өмір сүру салтының негізгі принциптері
2.12. «2-бөлім. Картография және геоинформатика» бойынша қорытынды тест тапсырмалары

3. Табиғатты пайдалану және геоэкология

Нөмірі
Параграф
3.1.
§ 33-34. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері. Қоршаған ортаның ластану түрлері
3.2. § 35-36. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері. Әлеуметтік-экономикалық түрткіжайттар
3.3. § 37-38. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері. Антропогендік өзгерістердің жіктелуі
3.4. § 39-40. Қоршаған ортаның сапасы. Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері
3.5. § 41-42. Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері. Экологиялық нормалар. Санитарлық-гигиеналық нормативтер                        
3.6. § 43-44. Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері. Экологиялық мөлшерлеу. Өндірістік-шаруашылық және кешенді сапа нормативтері
3.7. § 45-46. Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері
3.8. § 47-48. Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне әсері. Денсаулық үшін қауіп-қатерлер: атмосфералық ауа, су ресурстарының сапасы, шөлейттену
3.9. § 49-50. Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне әсері. Денсаулық үшін қауіп-қатерлер: тамақ өнімдерінің сапасы, зымыран ұшыру және сынақ полигондары, радиоактивті ластану көздері (жалғасы)
3.10. § 51-52. Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне әсері. Денсаулық үшін қауіп-қатерлер: өнеркәсіптік қалдықтар, ҚТҚ-ны дұрыс сақтамау және кәдеге жарату, елді мекендердің экологиялық-гигиеналық проблемалары (жалғасы)
3.11. § 53-54. Ластанудың адам өміріне әсерін бағалау
3.12. § 55-56. Қоршаған орта сапасы бойынша дүниежүзі елдерінің жіктелуі
3.13. § 57-58. Қоршаған орта сапасы бойынша дүниежүзі елдерінің жіктелуі
3.14. § 59-60. Қоршаған ортаның сапасын зерттеу
3.15. § 61-62. Қоршаған орта сапасын жақсарту бойынша практикалық қадамдар
3.16. § 63-64. Ластанған аумақтарды қалпына келтіру жағдайын модельдеу (жергілікті өңір компоненті негізінде)

4. Геоэкономика

Нөмірі
Параграф
4.1. § 65-66. Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы және әлеуеті
4.2. § 67-68. Экономикалық дамудың ел аймақтарына әсері
4.3. § 69-70. Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуы
4.4. § 71-72. Тауарлар мен қызметтерді өндіру бойынша идеялар
4.5. § 73-74. Қазақстан аймақтарының экономикалық даму стратегиясы
4.6. § 75-76. Қазақстандық өнімнің танымалдығын арттыру
4.7. § 77-78. Географиялық зерттеу әдістері
4.8. § 79-80. Картографиялық әдістер
4.9. § 81-82. Компьютерлік программаларды қолданатын географиялық деректер базасы
4.10. § 83-84. Қазақстан аймақтарының геоэкономикалық әлеуетін зерттеу
4.11. «4-бөлім. Геоэкономика» бойынша қорытынды тест тапсырмалары

5. Геосаясат

Нөмірі
Параграф
5.1. § 85-86. Қазіргі геосаяси процестер
5.2. § 87-88. Қазақстанның геосаяси жағдайы
5.3. § 89-90. Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі
5.4. § 91-92. Қазақстанның геосаяси интеграциясы
5.5. § 93-94. Геосаясаттағы сараптамалық бағалау әдістері
5.6. § 95-96. Геосаясаттағы модельдеу әдістері
5.7. § 97-98. Геосаясаттағы аудандастыру әдістері
5.8. § 99-100. Геосаясаттағы заманауи картографиялық әдістер
5.9. § 101-102. Геосаясаттағы географиялық деректер базасы
5.10. § 103-104. Дүниежүзінің геосаяси және геоэкономикалық географиясы

6. Елтану

Нөмірі
Параграф
6.1. § 105-106. Дүниежүзін аудандастыру
6.2. § 107. Жаһандану жағдайында тарихи-географияляқ аймақтардағы өзгерістер болжамы
6.3. § 108-109. Дүниежүзі аймақтары картасындағы Қазақстанның орны
6.4. § 110. Дүниежүзі аймақтары картасындағы қазақстанның орны болжамы
6.5. § 111. Қазақстанның дүниежүзі елдерін халықаралық салыстырулардағы орны
6.6. § 112. Дүниежүзі елдерін халықаралық салыстырудағы Қазақстанның орнына әсер ететін негізгі түрткіжайттар
6.7. § 113. Қазақстанның ұлттық бәсекеге қабілеттілігі
6.8. § 114. Қолданбалы елтану
6.9. § 115-116. Дүниежүзі елдерінің даму типологиясы бойынша рейтингілері мен индекстері
6.10. § 117-118. Дүниежүзі елдері мен Қазақстанның табиғи ресурстарын бағалаудың матрицалық әдістерін қолдану
6.11. § 119-120. Электрондық картографиялық ресурстардың мүмкіндіктері
6.12. § 121-122. Компьютерлік программаларды қолданатын географиялық деректер базасының негіздері
6.13. § 123-124. Географиялық деректерді көзбен шолу негіздері

7. Адамзаттың жаһандық проблемалары

Нөмірі
Параграф
7.1. § 125-126. Жаһандық проблемаларды шешудегі дүниежүзілік тәжірибе
7.2. § 127. Қазақстан аумағындағы жаһандық проблемалар
7.3. § 128. Жаһандық проблемаларды шешу жобалары
7.4. § 129. Жаһандық проблемаларды географиялық бағалау
7.5. § 130. Жаһандық проблемаларды сараптамалық бағалау
7.6. § 131-132. Жаһандық проблемаларды модельдеу әдістері
7.7. § 133. Жаһандық проблемаларды шешудегі электрондық картографиялық ресурстардың мүмкіндіктері
7.8. § 134. Жаһандық проблемаларды шешуде компьютерлік программаларды қолданатын географиялық деректер базасы
7.9. § 135-136. Компьютерлік программаларды қолдана отырып, тақырыптық картасызбалар жасау

8. Қосымша

Нөмірі
Параграф
8.1. Қосымшалар
8.2. ГЛОССАРИЙ
8.3. Пайдаланылған әдебиеттер
немесе Есеп жазбасын жасау
Өтінемін күте тұрыңыз